PROFILUL ACTUAL AL SCOLII

Şcoala a fost înfiinţatã în anul 1963 sub denumirea de CENTRUL ŞCOLAR AL MINISTERULUI INDUSTRIEI ALIMENTARE CRAIOVA pregătind muncitori calificaţi, maiştri şi tehnicieni în concordanţă cu cerinţele de forţă de muncă ale întreprinderilor de industrie alimentară aflate atunci în plină dezvoltare În anul 1972, datorită cerinţelor crescânde de forţă de muncă calificată în domeniu şi a creşterii numărului de elevi care optau pentru acestă pregătire profesională, s-a dat în folosinţă actualul local al şcolii aflat pe strada Brestei În 1973, denumirea se schimbã în LICEUL PENTRU INDUSTRIE ALIMENTARÃ, în cadrul cãruia funcţioneazã clase de liceu cu profil industrie alimentarã, clase de şcoalã profesionalã cu acelaşi profil, clase de ucenici la locul de muncã şi şcoalã de maiştri, ambele în profil industrie alimentarã. În 1977, şcoala lua denumirea de LICEUL INDUSTRIAL Nr.6 CRAIOVA şi şcolariza elevi pentru liceu, şcoalã profesionalã şi şcoalã de maiştri, toate în profilul industrie alimentarã. După schimbarerea regimului, în 1992, denumirea unitãţii şcolare devine GRUP ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARÃ CRAIOVA care presupune pregãtire de specialitate în cadrul urmãtoarelor forme de şcolarizare: liceu industrial, liceu seral, şcoalã profesionalã, şcoalã postlicealã şi şcoalã tehnicã de maiştri, toate în profilul industrie alimentarã. În anul 1995, structura şcolii se completeazã, în dorinţa de a veni în întâmpinarea noilor cerinţe ale pieţei forţei de muncă, cu profil economic, specializarea finanţe-contabilitate, iar în anul 1997 apar secţiile de informaticã şi alimentaţie publicã. Dintre noile calificări propuse atunci doar domeniul alimentaţiei publice şi-a dovedit fiabilitatea. Din 1998 în şcoala au început sã funcţioneze şi clase de învãţãmânt primar şi gimnazial, concurând astfel şcolile generale din acea zonă a Craiovei care aveau deja o tradiţie, fapt care nu a împiedicat realizarea cifrelor de şcolarizare propuse, datorită personalului didactic calificat şi a posibilităţii urmării studiilor în aceeaşi unitate şcolară. Din anul şcolar 2001-2002, denumirea unitãţii devine Grupul Şcolar “ILIE MURGULESCU“ Craiova şi pregãteşte elevi în filiera tehnologicã, profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea industrie alimentarã, şi profil tehnic, specializarea mecanicã, în cadrul învãţãmântului liceal şi în domeniile industrie alimentarã, alimentaţie publicã şi turism şi electromecanic, în cadrul învãţãmântului profesional şi SAM. De asemenea, în şcoală funcţioneazã în continuare clase din învãţãmântul primar şi gimnazial. Domeniile prioritare ale formãrii profesionale în prezent sunt industrie alimentarã şi alimentaţie publicã. Din anul şcolar 2008-2009, denumirea unităţii devine Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova. Integrarea elevilor cu deficienţe s-a fãcut în urma Programului de colaborare din septembrie 2000, dintre Centrul Şcolar pentru Surzi Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Grupul Şcolar “Ilie Murgulescu“ Craiova. Din 1999 este Centru de Informare şi Consiliere privind Cariera, având un rol important în sprijinirea tinerilor care sunt în formare. Unitatea şcolarã are relaţii de parteneriat foarte bune la nivel local cu Primãria, Inspectoratul Judeţean de Protecţie a Mediului, Prefectura Judeţului, Consiliul Judeţean, Direcţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Protecţie a Copilului, Mitropolia, Poliţia şi Jandarmeria, Poliţia Rutierã, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic şi la nivel naţional cu Ministerul Educaţiei Nationale. Unitatea şcolară face parte din cadrul reţelei parteneriale ”ALIM 10” alături de :Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moţoc Bucureşti, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu,Grupul Şcolar Alexandru Vlahuţă Şendriceni Botoşani, Colegiul Tehnic Raluca Ripan Cluj Napoca, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava în cadrul căreia au fost desfăşurate o serie de activităţi. Începând cu data de 1.XI.2019 denumire unității școlare redevine LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Craiova.